5.6.13

...προσπάθησε ακόμη λίγο...

Χρειάζεται ακόμα ένα ξέσπασμα για να γκρεμιστεί το ραγισμένο βάζο. Έτσι πιστεύω... Τρέχουν όλα, τα συνδέω όλα, τα αρνητικά. Τα θετικά τα βάζω στην άκρη. Λένε πως άμα αγαπάς δεν προσπαθείς να αλλάξεις αυτό που αγαπάς, απλά το αγαπάς. Είναι δύσκολο... ακόμη λίγο.