27.9.12

πάμε στοίχημα;

Πάντα η μουσική σήμαινε κάτι, το κάθε τραγούδι... Γι' αυτό συχνά φοβάμαι να ξανακούσω κάποια από αυτά. Γι' αυτό τώρα ακούω ό,τι με πονάει, για να σταματήσω τον πόνο, να του βάλω το φραγμό που του χρειάζεται. Για να αποδείξω στον εαυτό μου ότι μπορώ να κερδίσω το καινούργιο στοίχημα που με ανάγκασαν να βάλω. Αν δε σπαταλήσω και το τελευταίο μου νόμισμα σε αυτό δεν έχω ελπίδα. Ή όλα ή τίποτα. Ήθελα τα λίγα μα μου τα πήρανε κι αυτά... και τώρα...

Έπεται συνέχεια, αναμείνατε.