20.10.10

επιλογές

"Ενώ εκείνο το έτυχε τι πούπουλο."

Εν πάση περιπτώσει, απεφάνθηκα, αποφάσισα.
Πάει πια, ο κύβος ερίφθη.