27.11.07

εκλάμψεις

Δε με πειράζει που το πάνω χέρι είναι το δικό σου...
Μονάχα να κρατήσει σφιχτά το δικό μου που είναι πάντα από κάτω και τρέμει σε στιγμές που δεν το κοιτάς θέλησα...